Advocatenkantoor Colpaert
Hulstbaan 233A
9112 Sinaai
tel : +(32)3.777.87.77
fax : +(32)3.735.07.77
E-mail : info@johancolpaert.be

Bemiddeling

Mr. Johan Colpaert heeft in het jaar 2010 de opleiding bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken gevolgd en is door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar.

Waarom een advocaat als bemiddelaar?

  1. De advocaat kent de wet.
  2. De advocaat heeft een ervaring om met conflicten om te gaan.
  3. De advocaat als erkend bemiddelaar heeft een gespecialiseerde opleiding gevolgd.

Vijf redenen voor bemiddeling

  1. Uw geschil wordt op een snelle manier behandeld.
  2. De oplossing komt tot stand door de partijen onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar.
  3. De gesprekken gebeuren in alle vertrouwen. De bemiddelaar heeft een geheimhoudingsplicht en hij mag de feiten die hem worden meegedeeld niet openbaar maken.
  4. Het akkoord tussen partijen is definitief.
  5. Er is zekerheid over de kosten.

Voor welke geschillen en problemen kan U bij ons terecht?

Mr. Johan Colpaert en Mr. Patrick Vaerewyck zijn beiden erkend bemiddelaar conform artikel 1726 Gerechtelijk Wetboek [interventiegebied: geschillen in burgerlijke en handelszaken zoals geschillen over facturen, over huur, bij de bouw van uw woning, geschillen tussen bedrijven,…].

Duidelijkheid over de kosten

Geen kleine lettertjes maar duidelijke afspraken.
In de bemiddelingsovereenkomst vindt u wie voor de kosten zal instaan en wat de kosten zullen zijn voor welke geschillen of problemen?

 

 

Advocatenkantoor Johan Colpaert © 2012