Advocatenkantoor Colpaert
Hulstbaan 233A
9112 Sinaai
tel : +(32)3.777.87.77
fax : +(32)3.735.07.77
E-mail : info@johancolpaert.be

Het kantoor

Een modern, dynamisch en ervaren kantoor.

Uw problemen zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak worden op geïndividualiseerde, professionele manier behandeld.

Een enthousiast en dynamisch team van advocaten, geruggensteund door een vriendelijk en bekwaam secretariaat, staat paraat om op de meest efficiënte manier een antwoord te geven en te zoeken op uw vragen.

Door onze integriteit, inzet, beschikbaarheid en kennis wordt U een degelijke en kwalitatieve dienstverlening gegarandeerd.

Bij de behandeling van een dossier betrachten wij steeds een persoonlijke vertrouwensband met U.

U kan bij ons terecht voor oplossingen in meest diverse domeinen van het recht. Naast de klassieke geschillenbehandeling focussen wij ons op advies en begeleiding.

Grote en kleine ondernemingen staan wij bij met algemene juridische adviesverlening, opstellen en onderhandelen van contracten, bijstand bij besprekingen met bevoegde instanties, tegenpartijen en/of deskundigen. Ook het onderhandeld oplossen van problemen via bemiddeling of het voeren van gerechtelijke procedures (zowel ter invordering als ter verdediging van al dan niet commerciële belangen) behoort tot ons takenpakket.

Voor particulieren staan wij klaar om op de beste wijze hun vragen zowel inzake privé-moeilijkheden (samenlevingsproblemen), contracten (huur, koop en andere verbintenissen), aansprakelijkheden, tewerkstelling (opzegging, arbeidsovereenkomsten, ...) als strafzaken (verkeers- en andere inbreuken) te beantwoorden.

Bij de behandeling van dossiers trachten wij eerst een minnelijke regeling tot stand te brengen, zonder vanzelfsprekend afbreuk te doen aan uw belangen. Gelet op onze ruime ervaring onderzoeken wij samen met U alvorens een procedure te starten op objectieve wijze de voor- en nadelen zowel op juridisch vlak als op financiële en sociale implicaties.

Advocatenkantoor Johan Colpaert © 2012